História a súčasnosť

Vývojom, navrhovaním foriem a ich výrobou až po samotné vstrekovanie a distribúciu technických plastov sa firma zaoberala už od samotného vzniku spoločnosti v roku 1991 ešte pod názvom Metaluniversal a Metalplast. Zlúčením firiem v roku 2009 vzniká IZ Metal-plast s.r.o. a zameriava sa na úzku spoluprácu pri vývoji komponentov na výrobu káblových zväzkov pre automobilový priemysel s firmou SE Bordnetze – Slovakia s.r.o. Sme dodávateľom termoplastických farieb a technológií na ich aplikáciu na rôzne typy materiálov. Flexibilne reagujeme na špecifické požiadavky zákazníkov a poskytujeme riešenia na mieru. Radi Vám poskytneme technickú podporu pri používaní termoplastických práškových farieb. Termoplastická (polyetylénová) prášková farba na povrchovú úpravu kovov má široké uplatnenie v kovovýrobe, práškových lakovniach, pri výrobe plotov, plotových stĺpikov, kovového nábytku do exteriéru i interiéru a iných kovových výrobkov, ktoré si vyžadujú vynikajúcu antikoróznu úpravu. Je vyrobená na báze polyetylénu, je zdravotne nezávadná, neobsahuje ťažké kovy a spĺňa prísne kritéria na styk s potravinami ako i ekologické normy na ochranu životného prostredia. Výroba nabieha na CNC obrábacie centrá až po testovaní komponentov navrhovaných v CAD systémoch našimi konštruktérmi a pilotnými modelmi vyrábanými aj na 3D tlačiarňach z ABS, ABS-Plus, PC, DM-8530 materiálov.